Mając na uwadze wiele aspektów, obliczenia inżynierskie
przeprowadzamy w sposób, by zminimalizować koszt jednostkowy Twojego produktu,
przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów higienicznych.

ikona1

PRZYGOTOWANIE WODY PROCESOWEJ

JM Systems zaoferuje Tobie Stację Uzdatniania Wody,
dzięki, której uzyskasz surowiec, spełniający nawet najbardziej rygorystyczne wymagania.

Sprawdź, jak może być zbudowana Twoja instalacja

Kilka słów o wodzie…

Jakość wody procesowej w zakładach przetwarzających żywność ma decydujący wpływ na mikrobiologię i organoleptykę produktu gotowego. Woda jako wiodący składnik w przemyśle spożywczym, musi odpowiadać wymaganiom dla wody pitnej, ale często również powinna spełniać dodatkowe kryteria, które wynikają z rodzaju produktu, stosowanej aparatury oraz metody produkcji. Pozyskana z ujęcia woda w stanie surowym na ogół nie odpowiada warunkom stawianym przez użytkownika, dlatego zakłady przetwórcze korygują jej skład.

 

Co oferuje JM Systems?

W odpowiedzi na potrzeby producentów, związane z oczyszczaniem wody JM Systems ma w swoim zakresie usług stacje przygotowania wody procesowej. Uwzględniając warunki jakościowe używanej wody JM Systems dobierze program uzdatniania oparty na metodach mechanicznych i/lub fizykochemicznych. Do przygotowania wody procesowej możemy wykorzystać różne warianty w oparciu o filtrowanie mechaniczne, odgazowanie, jak również zmiękczanie czy demineralizację. Istotnym zabiegiem jest także odżelazianie i odmanganianie, by wyeliminować niekorzystny wpływ tych pierwiastków na cechy organoleptyczne produktu.

Biorąc pod uwagę, że większość metod uzdatniania wody nie gwarantuje bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu, dlatego stosuje się dezynfekcję wody jako ostatni etap procesu przygotowawczego. Odpowiednią czystość bakteriologiczną wody uzyskuje się przez wykorzystanie technik chlorowania, ozonowania czy działania promieni UV.
Wybór technologii uzdatniania wody jest bezpośrednio związany z jej składem i wpływa na złożoność proponowanego układu.
By utrzymać uzyskany stan jakościowy wody oraz wyeliminować skażenie wtórne JM Systems oferuje magazynowanie przygotowanej wody w warunkach podwyższonej higieny tzw. Ultraclean.

Zwiń

ikona2

PRZYJĘCIE I MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW

Wiemy jak higienicznie zorganizować w Twojej firmie przyjęcie surowców oraz jak zapewnić
optymalne warunki przechowywania składników.

Sprawdź, co może dla Ciebie zrobić JM Systems

Przyjęcie surowców to niezbędne ogniwo w łańcuchu produkcyjnym. Obowiązkiem każdego przetwórcy powinno być stworzenie najbardziej korzystnych warunków do ich rozładunku i magazynowania. Proces składowania surowców zapewnia ciągłość produkcji i wymaga odpowiednich technik, by zachować jak najdłuższą ich trwałość, pierwotne właściwości, wysoką jakość mikrobiologiczną oraz zapobiegać powstawaniu strat.

 

JM Systems jest w stanie zaproponować higieniczny transport wewnętrzny, jaki jest prowadzony na surowcach, półproduktach w cyklu produkcyjnym.
Oferujemy także specjalną technikę przechowywania składników w zbiornikach magazynowych czy silosach, nawet w warunkach o podwyższonych standardach higienicznych tzw. Ultraclean z wykorzystaniem gazów obojętnych, eliminujących tlen atmosferyczny.

Zwiń

ikonka

MIESZANIE I DOZOWANIE SKŁADNIKÓW

Realizacja tych operacji technologicznych wydaje się oczywista.
Nic bardziej mylnego.

Sprawdź, jak w tym zakresie może pomóc JM Systems

Proces mieszania i dozowania jest powszechnie stosowaną operacją w różnych branżach przemysłu. Podstawowym celem tych działań jest zapewnienie jednolitości mieszaniny, składającej się z wielu surowców, stanowiących ściśle określoną kompozycję recepturową produktu. W nowoczesnych zakładach proces dozowania i mieszania odbywa się w sposób zmechanizowany, a w niektórych liniach produkcyjnych w warunkach aseptycznych.

W zależności od charakterystyki produktu i technologii JM Systems zaproponuje najbardziej optymalny mieszalnik z parametrami procesu, mając na uwadze względy konstrukcyjne, przemiany fizykochemiczne, procesy przenoszenia ciepła i masy. Wszystko po to, by osiągnąć zamierzony rezultat mieszania.

Oprócz mieszania szarżowego JM Systems oferuje rozpuszczanie i mieszanie w przepływie. W odróżnieniu do mieszania mechanicznego jest ono prowadzone w sposób ciągły. Zaletą tego rozwiązania jest krótszy czas mieszania i mniejsza konsumpcja mocy, przy uzyskaniu tego samego efektu technologicznego, co w przypadku mieszalników o działaniu okresowym.
Proces mieszania i dozowania może być wyposażony w specjalne oprogramowanie do podawania składników i zapisu receptur z intuicyjnym systemem wizualizacji, przyjaznym dla obsługi linii technologicznej.

Zwiń

ikona4

PASTERYZACJA I STERYLIZACJA

W wielu przypadkach, by zapewnić Twojemu produktowi bezpieczeństwo zdrowotne i trwałość,
wymagana jest obróbka termiczna. Wiele zależy od Twoich wymagań i charakterystyki Twojego produktu.

Sprawdź, jaką opcję może zaoferować JM Systems 

Obróbka termiczna jest jednym z podstawowych etapów procesu produkcyjnego. Niszczenie drobnoustrojów jako główne założenie pasteryzacji lub sterylizacji, zależy od wielu czynników. Przy doborze odpowiedniej technologii na szczególną uwagę zasługują: rodzaj i forma występujących bakterii, charakterystyka produktu, jego skład chemiczny, kwasowość (pH). Oprócz wymienionych aspektów na skuteczność procesu termicznego istotny wpływ ma również dobór aparatury i sprzętu oraz komponentów towarzyszących.

 

JM Systems oferuje zarówno pasteryzatory jak i sterylizatory produktu w wielu wariantach technicznych, stosując m.in. wymienniki płytowe lub rurowe z optymalną ilością sekcji, w tym obróbki cieplnej, regeneracji i sekcji chłodzenia oraz odpowiednio dobranym przetrzymywaczem. Gwarantem dobrze zaprojektowanego procesu termicznego jest perfekcyjnie opracowany system kontroli pozytywnej różnicy ciśnień po stronie produktu, jak również uwzględnienie wymaganego przepływu lub kilku przepływów nominalnych i innych warunków stawianych przez użytkownika.

 

Podczas inżynieringu modułu obróbki termicznej szczególny nacisk kładziemy na mikrobiologię produktu, higieniczną konstrukcję, odzysk energii w sekcji regeneracji, optymalną wymianę ciepła oraz korzystne obchodzenie się z produktem.
Bardzo ważną kwestią przy pasteryzacji i sterylizacji jest automatyzacja procesu, zapewniająca bezpieczeństwo produktu, przyjazną obsługę oraz archiwizację danych.

Zwiń

ikona5

MAGAZYNOWANIE ASEPTYCZNE

Znajomość tego zagadnienia zapewni utrzymanie wysokiej jakości Twojego wyrobu gotowego.

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie specjalistów JM Systems

Nowatorska koncepcja w przetwórstwie i pakowaniu żywności, jaką jest technologia aseptyczna pozwala na prowadzenie procesu produkcyjnego i magazynowanie produktu bez użycia środków konserwujących. Jednocześnie gwarantuje wytwarzanie żywności o wysokiej wartości odżywczej, z zachowaniem jej naturalności, doskonałych walorów smakowych i wydłużonej trwałości.


Aby osiągnąć ten cel technologia aseptyczna stawia najwyższe wymogi dotyczące higieny poprzez odpowiednie przygotowania wszystkich powierzchni, mających kontakt z żywnością. Znajomość zagadnienia poparta dużym doświadczeniem pozwala JM Systems zaoferować moduł magazynowania aseptycznego, będący odpowiedzią na oczekiwania dzisiejszego rynku. Jesteśmy gotowi przygotować zbiorniki magazynowe z systemem mycia obiektów i instalacji, napełniania i opróżniania wraz z transferem produktu do etapu rozlewu w opakowania jednostkowe.


Innowacyjność technologii aseptycznej, dającej w efekcie końcowym pełnowartościowy produkt pozwala również na oszczędności finansowe i energetyczne, gdyż pozwala na przechowywanie wyrobu gotowego bez konieczności chłodzenia.

Zwiń